Vopred naplánované
Osobné stretnutia


- prednáška na danú tému
- voľná diskusia
- krátke výklady/rozbory

K besede dostanete mailom podklady k danej téme.
***nahlásiť účasť na besedu môžete mailom, kde uvediete meno, o akú besedu máte záujem***