1., E- kniha
Úvod do ezoteriky
Petra Verčimáková

2., EZOcentrum (nepravidelná publikácia)