mail: duchovnyrozvojosobnosti@gmail.com

telefón: 0915 614 587
messenger: Petra Verčimáková

Skype: duchovnyrozvojosobnosti alebo Petra Verčimáková

 Vranov nad Topľou

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade kontaktovania Prevádzkovateľa tejto webovej stránky dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a to za účelom získania čo najlepších služieb, ktoré od Prevádzkovateľa budete žiadať.

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje k poskytnutiu čo najlepších služieb, sú: krstné meno, dátum narodenia, email (telefónne číslo alebo skype kontakt).

Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje za každým, čo dotknutá osoba kontaktuje Prevádzkovateľa a prejaví záujem o služby Prevádzkovateľa. Tento súhlas prestáva byť platný po poskytnutí služieb Prevádzkovateľa, o ktoré si Dotknutá osoba požiadala. Nie však v prípade, ak sa prevádzkovateľ a dotknutá osoba dohodnú o zasielaní článkov alebo zaujímavých novinkách, ktoré prevádzkovateľ dotknutej osobe môže ponúknuť.

Prevádzkovateľ zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia Dotknutou osobou.
Uchováva ich zabezpečené a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe.

Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z archivácie prevádzkovateľa na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.