Modlitba za nenarodené deti

.......Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať „áno“ životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné „áno“ životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. 

Amen.


Modlitba za vyliečenie existujúceho milostného vzťahu

Najdrahší Bože,

prosím Teba a anjelov, aby ste mi pomohli vyliečiť môj milostný život. Som ochotný (á) zbaviť sa akéhokoľvek neodpustenia, ktoré voči sebe a svojmu partnerovi chovám, a žiadam, aby ma anjeli ihneď očistili od všetkej zlosti a hnevu.

Prosím, pomôžte mne aj môjmu partnerovi nazerať na seba očami lásky.

Chcem, aby všetky následky našich chýb boli vymazané na celej línii času.

Prosím, pracujte aj s mojím partnerom, aby medzi nami zavládla harmónia, romantika, priateľstvo, rešpekt, úprimnosť a veľká láska.

Prosím, obnovte našu lásku.

Ďakujem.

Modlitba za odpustenie
 

Prosím za odpustenie všetkých, ktorým som v životoch minulých a v tomto živote ublížil (a) vedome i nevedome.

Odpúšťam aj všetkým, ktorí mne v životoch minulých a v tomto živote ublížili vedome i nevedome.

Ja odpúšťam sám (sama) sebe všetko, čím som si v minulých životoch a v tomto živote ublížil (a) vedome a nevedome.

 

K tejto modlitbe je skvelé doplniť ešte nasledujúce dve vety:

NECH JE V CELOM SVETE POKOJ A MIER. ŠŤASTNÝ NECH SÚ VŠETKY BYTOSTI!


Modlitba ženy


Dobrý Bože,daroval si mi dnešný deň,iný ako ten včerajší,iný ako bude zajtra,
ďakujem Ti zaň a prosím: 
Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu,
daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová,
daj mi chápavú myseľ, aby som vedela pomôcť utrápeným,
daj mi ruky, aby som hladila tváre ubiedených,
daj mi nohy, aby viedli cestou spásy,
daj mi silu, aby som si zachovala čistú dušu, nezatemnenú hriechom,
daj mi pevnú vôľu,aby som sa obetovala za iných,
daj mi schopnosť rozdávať úsmev tým,ktorí sa už zabudli smiať,
daj mi milujúce srdce,aby som spoznala, aké krásne je ľúbiť,
daj mi pevné plecia, aby som statočne niesla svoj kríž.
Vlož mi do úst slová, ktorými budem ohlasovať tvoje meno pred ľuďmi, ktorí neveria v Teba.
Pomôž mi milovať, pomôž mi stať sa dnes lepším človekom.
Amen.